• 10
    Grudzień 2023
  • 07:41 CEST
  • Plan pobytu (0)
  • Lubię to
Rezerwaty przyrody
Rezerwat przyrody to obszar objęty prawną ochroną. W niektórych z nich przygotowano szlaki i infrastrukturę turystyczną, dzięki której turysta może poznać chronioną przyrodę jednocześnie nie niszcząc chronionego ekosystemu. Na Pomorzu Zachodnim mamy ok. 114 rezerwatów przyrody, z czego część została utworzona na terenach parków narodowych i krajobrazowych.
Wyszukaj
Kołbacz, (Stare Czarnowo)
Rezerwat przyrody Osetno został utworzony 14 listopada 2008 r. i obejmuje powierzchnię 111,59 ha. Osetno jest...
Zatoń Dolna, (Chojna)
Rezerwat Słoneczne Wzgórza, leśno-stepowy, został ustanowiony niedawno, bo 8 sierpnia 2012 r....
Stary Przylep, (Warnice)
Rezerwat przyrody Stary Przylep jest terenem o charakterze florystycznym, powołanym w celu zachowania i ochrony muraw kserotermicznych (ciepłolubnych), unikatowych w skali...
Zalesie, (Police)
Rezerwat Przyrody Świdwie jest rezerwatem ptactwa wodnego i błotnego, będącym jednym z najciekawszych miejsc...
Stare Czarnowo
Rezerwat leśny Trawiasta Buczyna został utworzony 30 maja 1956 r. Na początku miał powierzchnię...
Zarządzeniem z 21 czerwca 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał za...
Kołbaskowo
Rezerwat przyrody Wzgórze Widokowe nad Międzyodrzem to rezerwat krajobrazowy, którego...
Stare Czarnowo
Rezerwat Źródliskowa Buczyna został utworzony 30 maja 1956 r. Pierwotnie zajmował obszar 120,28 ha,...
Łukęcin, (Dziwnów)
17 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał dwa nowe rezerwaty...
Rezerwat przyrody "Sośnica" znajduje się w gminie Wierzchowo. Został utworzony w 1974 roku w celu ochrony...
Rezerwat przyrody "Zielone Bagna" znajduje się na terenie gminy Ostrowice. Został utworzony w 1996 roku w celu...
Dziwnówek, (Dziwnów)
17 stycznia 2017 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie uznał dwa nowe rezerwaty...
Jest to rezerwat florystyczny torfowiskowy, utworzony w 1989 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 20 ha na terenie...
Przytok, (Sianów)
Rezerwat "Sieciemińskie Rosiczki" został utworzony celem ochrony torfowiska przejściowego z...
Równo, (Barlinek)
Skalisty Jar Libberta, znany również jako Wąwóz Trzech Skałek oraz Barlineckie Bieszczady, to utworzony w 1995...
Sławno
Rezerwat „Sławieńskie Dęby” został utworzony pierwotnie celem ochrony zachowanego fragmentu...
Stramniczka, (Dygowo)
Rezerwat przyrody Stramniczka został ustanowiony Rozporządzeniem Nr 53/2007 Wojewody Zachodniopomorskiego z...
Jest to rezerwat faunistyczny o powierzchni 17,83 ha. Chronione jest tu czwarte co do wielkości zimowisko...
Otanów, (Myślibórz)
Tchórzyno to rezerwat florystyczny o powierzchni ponad 37 ha, utworzony w 1965 roku. Obecnie w całości...
Zatom, (Drawno)
Został utworzony w 2007 roku, a w 2009 roku powiększono go do prawie 67 ha, wówczas też ustanowiono obszar otuliny o wielkości blisko 216 ha. Jak sama nazwa wskazuje jest to rezerwat utworzony...
Wiejkówko, (Wolin)
Rezerwat Wiejkowski Las został utworzony na mocy Rozporządzenia nr 33/2008 Woj. Zach. z dnia 12.08.2008 r....
Aplikacja mobilna - rowerem przez PZ
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów
Photo 1
1
Na zdjęciu:

Grupa elementów